ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Kaplice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Kaplice
(4) Adresa:
Náměstí 70
38241 Kaplice
(5) Bankovní spojení:
580009369/0800
(CZ77 0800 0000 0005 8000 9369)
(6) IČ: Nápověda
00245941
(7) DIČ: Nápověda
CZ00245941
    Kód obce:
545562
   Zkratka subjektu:
KAPLICE
(4) Email:
tajemnik@mestokaplice.cz
[oficiální]
kancelar@mestokaplice.cz
[oficiální]
starosta@mestokaplice.cz
[oficiální]
podatelna@mestokaplice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://podatelna@mestokaplice.cz
[podatelna]
http://www.mestokaplice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420380303108
[fax]
+420380303100
[stolní]
+420380303110
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 26.06.2012 10:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English