ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Milevsko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Milevsko
(4) Adresa:
nám. E. Beneše 420
39901 Milevsko
(5) Bankovní spojení:
19-640992319/0800
(CZ08 0800 0000 1906 4099 2319)
[všechny ostatní platby, např. veškeré správní poplatky, pokuty, místní poplatek ze psů a za užívání veřejného prostranství, plat]
9021-640992319/0800
(CZ22 0800 0090 2106 4099 2319)
[platby nájemného z bytů, nebytových prostor, pozemků a zařízení, úhrada kupní ceny při prodeji majetku]
50016-640992319/0800
(CZ23 0800 0500 1606 4099 2319)
[pouze pro platby poplatku za komunální odpad]
(6) IČ: Nápověda
00249831
(7) DIČ: Nápověda
CZ00249831
    Kód obce:
549576
   Zkratka subjektu:
Milevsko
(4) Email:
epodatelna@milevsko-mesto.cz
[podatelna]
sekret@milevsko-mesto.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.milevsko-mesto.cz/zivotni-situace-prehled/d-60813/p1=51756
[řešení životních situací]
http://www.milevsko-mesto.cz/elektronicka-podatelna-mesta-milevsko/d-75831/p1=51218
[podatelna]
http://www.milevsko-mesto.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420382521879
[fax]
+420382504111
[stolní]
+420382504211
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 15:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.12.2013 09:30:19
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English