ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Prachatice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Prachatice
(4) Adresa sídla:
Velké náměstí 3
Prachatice I
38301 Prachatice
(4) Doručovací adresa:
Velké náměstí 3
Prachatice I
38301 Prachatice
(5) Bankovní spojení:
27-410428544/0600
(CZ13 0600 0000 2704 1042 8544)
(6) IČ: Nápověda
00250627
(7) DIČ: Nápověda
CZ00250627
    Kód obce:
550094
   Zkratka subjektu:
PRACHATICE
(4) Email:
urad@mupt.cz
[oficiální]
e-podatelna@mupt.cz
[podatelna]
sekretariat@mupt.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.prachatice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
388607111
[stolní]
388313567
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:49:31
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English