ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Blatná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Blatná
(4) Adresa sídla:
tř. T. G. Masaryka 322
38801 Blatná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
78-372130287/0100
(CZ95 0100 0000 7803 7213 0287)
(6) IČ: Nápověda
00250996
(7) DIČ: Nápověda
CZ-00250996
    Kód obce:
550850
   Zkratka subjektu:
BLATNA
(4) Email:
mesto@mesto-blatna.cz
[oficiální]
tajemnik@mesto-blatna.cz
[oficiální]
starosta@mesto-blatna.cz
[oficiální]
mistostarosta@mesto-blatna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mesto-blatna.cz/reseni-zivsituace/
[řešení životních situací]
http://www.mesto-blatna.cz/mestsky-urad/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.mesto-blatna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420383416111
[stolní]
+420383422103
[fax]
+420383416101
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 13,00 - 17,00
  7,30 - 12,00
Středa: 13,00 - 17,00
  7,30 - 12,00
Pátek: 7,30 - 10,30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:56:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English