ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Mariánské Lázně

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Mariánské Lázně
(4) Adresa sídla:
Ruská 155/3
35301 Mariánské Lázně
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
71826723/0300
(CZ12 0300 0000 0000 7182 6723)
19-720331/0100
(CZ38 0100 0000 1900 0072 0331)
(6) IČ: Nápověda
00254061
(7) DIČ: Nápověda
CZ00254061
    Kód obce:
554642
   Zkratka subjektu:
MARILAZN
(4) Email:
muml@marianskelazne.cz
[oficiální]
epodatelna@marianskelazne.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.muml.cz/jak-si-zaridim/
[řešení životních situací]
http://www.muml.cz/elektronicka-podatelna/
[podatelna]
http://www.muml.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420354922111
[stolní]
+420354623186
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  12:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:51:22
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English