ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Stříbro

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Stříbro
(4) Adresa sídla:
Masarykovo náměstí 1
34901 Stříbro
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
112595803/0300
(CZ67 0300 0000 0001 1259 5803)
(6) IČ: Nápověda
00260177
(7) DIČ: Nápověda
CZ00260177
    Kód obce:
561215
   Zkratka subjektu:
Stribro
(4) Email:
posta@mustribro.cz
[oficiální]
podatelna@mustribro.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mustribro.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420374801331
[fax]
+420374801111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: cp_stribro@czp, poslední úprava: 30.09.2021 13:45:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English