ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Varnsdorf

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Varnsdorf
(4) Adresa:
Nám. E. Beneše 470
40747 Varnsdorf
(5) Bankovní spojení:
921388329/0800
(CZ30 0800 0000 0009 2138 8329)
(6) IČ: Nápověda
00261718
(7) DIČ: Nápověda
CZ00261718
    Kód obce:
562882
   Zkratka subjektu:
Varnsdorf
(4) Email:
epodatelna@varnsdorf.cz
[podatelna]
varnsdorf@varnsdorf.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.varnsdorf.cz/radnice/zivotni_stituace/
[řešení životních situací]
http://www.varnsdorf.cz/radnice/mesto/mestsky_urad/e-podatelna/
[podatelna]
http://www.varnsdorf.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
417545111
[stolní]
417545222
[stolní]
412372241
[stolní]
412384616
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: cp_varnsdo@czp, poslední úprava: 16.01.2017 09:33:08
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English