ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Frýdlant

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Frýdlant
(4) Adresa:
nám. T. G. Masaryka 37
46401 Frýdlant
(5) Bankovní spojení:
19-2604599359/0800
(CZ32 0800 0000 1926 0459 9359)
(6) IČ: Nápověda
00262781
(7) DIČ: Nápověda
CZ00262781
    Kód obce:
564028
   Zkratka subjektu:
FRYDLANT
(4) Email:
podatelna@mu-frydlant.cz
[podatelna]
mesto@mu-frydlant.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
http://www.mesto-frydlant.cz/cs/mestsky-urad/elektronicka-podatelna.html
[podatelna]
http://www.mesto-frydlant.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420482464011
[stolní]
+420482312053
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 21:10:56
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English