ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Louny

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Louny
(4) Adresa sídla:
Mírové náměstí 35
44001 Louny
(4) Doručovací adresa:
Mírové náměstí 35
Louny
440 2 Louny 1
(5) Bankovní spojení:
19-1020793399/0800
(CZ67 0800 0000 1910 2079 3399)
[příjmový]
27-1020793399/0800
(CZ56 0800 0000 2710 2079 3399)
[výdajový]
(6) IČ: Nápověda
00265209
(7) DIČ: Nápověda
CZ00265209
    Kód obce:
565971
   Zkratka subjektu:
Louny
(4) Email:
podatelna@mulouny.cz
[podatelna]
info@mulouny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mulouny.cz/cs/mestsky-urad/kontakty/elektronicka-podatena
[podatelna]
http://www.mulouny.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420415621100
[fax]
+420415621200
[fax]
+420415621111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 15:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 14:45
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 28.05.2012 14:00:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English