ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Nový Bydžov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Nový Bydžov
(4) Adresa:
Masarykovo náměstí 1
50401 Nový Bydžov
(5) Bankovní spojení:
19-1621511/0100
(CZ46 0100 0000 1900 0162 1511)
[Nový Bydžov]
(6) IČ: Nápověda
00269247
(7) DIČ: Nápověda
CZ00269247
    Kód obce:
570508
   Zkratka subjektu:
NBydzov
(4) Email:
mesto@novybydzov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.novybydzov.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420495703911
[stolní]
+420495490354
[stolní]
+420495703985
[fax]
+420495493446
[fax]
+420602364224
[mobilní]
+420602469521
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: mschovanek2@czp, poslední úprava: 03.05.2021 07:43:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English