ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Hlinsko

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Hlinsko
(4) Adresa:
Poděbradovo náměstí 1
53901 Hlinsko
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00270059
(7) DIČ: Nápověda
CZ00270059
    Kód obce:
571393
   Zkratka subjektu:
HLINSKO
(4) Email:
epodatelna@hlinsko.cz
[podatelna]
mesto@hlinsko.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hlinsko.cz/mesto/informace-pro-obcany-mesta/reseni-zivotnich-situaci
[řešení životních situací]
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/elektronicka-podatelna
[podatelna]
http://www.hlinsko.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420469326111
[stolní]
+420469319494
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.04.2012 14:20:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English