ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Jičín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Jičín
(4) Adresa sídla:
Žižkovo náměstí 18
Valdické Předměstí
50601 Jičín
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-524541/0100
(CZ62 0100 0000 1900 0052 4541)
(6) IČ: Nápověda
00271632
(7) DIČ: Nápověda
CZ00271632
    Kód obce:
572659
   Zkratka subjektu:
JICIN
(4) Email:
starosta@mujicin.cz
[oficiální]
dotaz@mujicin.cz
[oficiální]
posta@mujicin.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mujicin.cz
[podatelna]
http://www.mujicin.cz
[oficiální]
http://www.mujicin.cz
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420493545222
[fax]
+420493545111
[stolní]
+420493545105
[stolní]
+420493545285
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:53:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English