ePUSA
 
Vyhledávání:

MĚSTO NÁCHOD

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
MĚSTO NÁCHOD
(4) Adresa sídla:
Masarykovo náměstí 40
54701 Náchod
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19337551/0100
(CZ73 0100 0000 0000 1933 7551)
222551/0100
(CZ83 0100 0000 0000 0022 2551)
(6) IČ: Nápověda
00272868
(7) DIČ: Nápověda
CZ00272868
    Kód obce:
573868
   Zkratka subjektu:
NACHOD
(4) Email:
podatelna@mestonachod.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mestonachod.cz
[oficiální]
http://www.mestonachod.cz/mu/e_podatelna/
[podatelna]
http://www.mestonachod.cz/mu/zivotni_situace/
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
491405111
[stolní]
491405298
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:50:52
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English