ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Přelouč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Přelouč
(4) Adresa sídla:
Československé armády 1665
Přelouč
(4) Doručovací adresa:
Československé armády 1665
53533 Přelouč
(5) Bankovní spojení:
/0100
(CZ04 0100 0000 0000 0000 0000)
19-1425561/0100
(CZ25 0100 0000 1900 0142 5561)
[příjmový]
(6) IČ: Nápověda
00274101
(7) DIČ: Nápověda
CZ00274101
    Kód obce:
575500
   Zkratka subjektu:
PRELOUC
(4) Email:
podatelna@mestoprelouc.cz
[podatelna]
epodatelna@mestoprelouc.cz
[podatelna]
urad@mestoprelouc.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestoprelouc.cz/vismo/zobraz_dok.asp?u=13456&id_org=13456&id_ktg=2203&p1=2913
[řešení životních situací]
http://www.mestoprelouc.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420466094111
[stolní]
+420466094104
[fax]
+420466094102
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Úterý: 08:30 - 11:30
  12:30 - 13:30
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Čtvrtek: 08:30 - 11:30
  12:30 - 13:30
Pátek: 08:30 - 11:30
  12:30 - 13:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.03.2015 11:45:49
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English