ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Svitavy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Svitavy
(4) Adresa sídla:
T. G. Masaryka 5/35
Předměstí
56802 Svitavy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-520591/0100
(CZ12 0100 0000 1900 0052 0591)
(6) IČ: Nápověda
00277444
(7) DIČ: Nápověda
CZ00277444
    Kód obce:
577731
   Zkratka subjektu:
SVITAVY
(4) Email:
posta@svitavy.cz
[podatelna]
radnice@svitavy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.svitavy.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461550211
[stolní]
+420461532141
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:15 - 17:00
Středa: 07:15 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 08.04.2013 10:01:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English