ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Litomyšl

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Litomyšl
(4) Adresa sídla:
Bří Šťastných 1000
Litomyšl-Město
57001 Litomyšl
(4) Doručovací adresa:
Bří Šťastných 1000
Litomyšl
Litomyšl-Město
(5) Bankovní spojení:
19-926591/0100
(CZ79 0100 0000 1900 0092 6591)
(6) IČ: Nápověda
00276944
(7) DIČ: Nápověda
CZ00276944
    Kód obce:
578347
   Zkratka subjektu:
LITOMYSL
(4) Email:
mesto@litomysl.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.litomysl.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420461612218
[fax]
+420461653333
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:54
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English