ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Ústí nad Orlicí

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Ústí nad Orlicí
(4) Adresa:
Sychrova 16
56201 Ústí nad Orlicí
(5) Bankovní spojení:
19-420611/0100
(CZ59 0100 0000 1900 0042 0611)
9005-527611/0100
(CZ46 0100 0090 0500 0052 7611)
(6) IČ: Nápověda
00279676
(7) DIČ: Nápověda
CZ00279676
    Kód obce:
579891
   Zkratka subjektu:
UstinOrl
(4) Email:
podatelna@muuo.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.ustinadorlici.cz/urad/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
http://www.ustinadorlici.cz/urad/e-podatelna-a-ds/
[podatelna]
http://www.ustinadorlici.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465525563
[fax]
+420465514111
[stolní]
+420465514236
[stolní]
+420465514235
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Úterý: 07:00 - 15:00
Středa: 07:00 - 17:00
Čtvrtek: 07:30 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.03.2015 07:00:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English