ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Lanškroun

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Lanškroun
(4) Adresa sídla:
nám. J. M. Marků 12
Lanškroun-Vnitřní Město
56301 Lanškroun
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
192725611/0100
(CZ85 0100 0000 0001 9272 5611)
(6) IČ: Nápověda
00279102
(7) DIČ: Nápověda
CZ00279102
    Kód obce:
580511
   Zkratka subjektu:
Lanskroun
(4) Email:
sekretariat@mulanskroun.cz
[oficiální]
podatelna@mulanskroun.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/informace-pro-obcany/zivotni-situace/
[řešení životních situací]
http://www.lanskroun.eu/cz/urad/e-sluzby/elektronicka-podatelna/
[podatelna]
http://www.lanskroun.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420465385111
[stolní]
+420465385221
[stolní]
+420465385244
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 11:00
  12:00 - 17:00
 
garant dat: epusa@czp, poslední úprava: 23.03.2012 12:20:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English