ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Rosice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Rosice
(4) Adresa sídla:
Palackého nám. 13
66501 Rosice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-23026641/0100
(CZ49 0100 0000 1900 2302 6641)
(6) IČ: Nápověda
00282481
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282481
    Kód obce:
583782
   Zkratka subjektu:
ROSICE
(4) Email:
posta@mesto.rosice.cz
[podatelna]
radnice@mesto.rosice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.rosice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420546492109
[fax]
+420546492119
[fax]
+420546492101
[stolní]
+420546492111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 30.11.2014 07:50:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English