ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Tišnov

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Tišnov
(4) Adresa sídla:
nám. Míru 111
66601 Tišnov
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-1425641/0100
(CZ96 0100 0000 1900 0142 5641)
(6) IČ: Nápověda
00282707
(7) DIČ: Nápověda
CZ00282707
    Kód obce:
584002
   Zkratka subjektu:
TISNOV
(4) Email:
epodatelna@tisnov-mesto.cz
[podatelna]
urad@tisnov.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.tisnov.cz/cs/mesto/mestsky-urad/zakon-106/povinne-zverejnovane-informace-106.html
[řešení životních situací]
http://www.tisnov.cz/cs/mesto/potrebuji-vyridit/elektronicka-podatelna.html
[podatelna]
http://www.tisnov.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420549439711
[stolní]
+420549439780
[fax]
+420776586408
[mobilní]
+420776850544
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
Pátek: 07:00 - 12:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 13.03.2013 08:00:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English