ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Břeclav

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Břeclav
(4) Adresa sídla:
náměstí T. G. Masaryka 42/3
69002 Břeclav
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-1832790257/0100
(CZ12 0100 0000 1918 3279 0257)
(6) IČ: Nápověda
00283061
(7) DIČ: Nápověda
CZ00283061
    Kód obce:
584291
   Zkratka subjektu:
BRECLAV
(4) Email:
posta@breclav.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.breclav.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
519311111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 18:00
Úterý: 08:00 - 14:00
Středa: 08:00 - 18:00
Čtvrtek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: jhlavnovsky@czp, poslední úprava: 03.05.2017 09:43:32
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English