ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Pohořelice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Pohořelice
(4) Adresa:
Vídeňská 699
69123 Pohořelice
(5) Bankovní spojení:
1381733359/0800
(CZ89 0800 0000 0013 8173 3359)
[Česká spořitelna, a.s.]
(6) IČ: Nápověda
00283509
(7) DIČ: Nápověda
CZ00283509
    Kód obce:
584801
   Zkratka subjektu:
POHORELICE
(4) Email:
sekretariat@pohorelice.cz
[oficiální]
podatelna@pohorelice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.pohorelice.cz/
[oficiální]
http://www.pohorelice.cz/jak-co-vyridit
[řešení životních situací]
(4) Telefon:
+420519301316
[stolní]
+420519301311
[stolní]
+420519301309
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 11.06.2013 14:35:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English