ePUSA
 
Vyhledávání:

město Otrokovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
město Otrokovice
(4) Adresa:
nám. 3. května 1340
76502 Otrokovice
(5) Bankovní spojení:
19-122921/0100
(CZ75 0100 0000 1900 0012 2921)
[Příjmový]
122921/0100
(CZ89 0100 0000 0000 0012 2921)
[Výdajový]
(6) IČ: Nápověda
00284301
(7) DIČ: Nápověda
CZ00284301
    Kód obce:
585599
   Zkratka subjektu:
OTROKOVICE
(4) Email:
epodatelna@muotrokovice.cz
[podatelna]
radnice@muotrokovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://otrokovice.cz
[řešení životních situací]
http://www.otrokovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420577680111
[stolní]
+420577933369
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:50:00
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English