ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Hodonín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Hodonín
(4) Adresa:
Masarykovo nám. 53/1
69501 Hodonín
(5) Bankovní spojení:
424671/0100
(CZ63 0100 0000 0000 0042 4671)
(6) IČ: Nápověda
00284891
(7) DIČ: Nápověda
CZ699001303
    Kód obce:
586021
   Zkratka subjektu:
hodonin
(4) Email:
podatelna@muhodonin.cz
[podatelna]
muhodonin@muhodonin.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hodonin.eu
[oficiální]
(4) Telefon:
+420518353686
[fax]
+420518353456
[fax]
+420518316111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 13:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:57:53
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English