ePUSA
 
Vyhledávání:

Statutární město Jihlava

Základní údaje


    Typ subjektu:
Magistrát města
(1) Ofic. název subjektu:
Statutární město Jihlava
(4) Adresa sídla:
Masarykovo náměstí 97/1
58601 Jihlava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
1466072369/0800
(CZ98 0800 0000 0014 6607 2369)
94-6911681/0710
(CZ75 0710 0000 9400 0691 1681)
(6) IČ: Nápověda
00286010
(7) DIČ: Nápověda
CZ00286010
    Kód obce:
586846
   Zkratka subjektu:
Jihlava
(4) Email:
epodatelna@jihlava-city.cz
[podatelna]
vzdelavani@jihlava-city.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jihlava.cz/13-popisy-postupu-navody-pro-reseni-zivotnich-situaci/ds-4530/p1=49326
[řešení životních situací]
http://www.jihlava.cz/elektronicka-podatelna/d-59578/p1=49356
[podatelna]
http://www.jihlava.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420565591111
[stolní]
+420567310044
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 07.11.2018 07:42:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English