ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Telč

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Telč
(4) Adresa:
náměstí Zachariáše z Hradce 10
Telč-Vnitřní Město
58856 Telč
(5) Bankovní spojení:
1466015399/0800
(CZ62 0800 0000 0014 6601 5399)
94-915681/0710
(CZ45 0710 0000 9400 0091 5681)
(6) IČ: Nápověda
00286745
(7) DIČ: Nápověda
CZ00286745
    Kód obce:
588024
   Zkratka subjektu:
Telc
(4) Email:
epodatelna@telc-etc.cz
[podatelna]
meutelc@telc.eu
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.telc.eu/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420567112411
[stolní]
+420567112403
[fax]
+420606618551
[mobilní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: mrazkova.t@kr-vysocina, poslední úprava: 11.07.2019 09:36:15
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English