ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Uherské Hradiště

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Uherské Hradiště
(4) Adresa:
Masarykovo náměstí 19
68601 Uherské Hradiště
(5) Bankovní spojení:
19-1543078319/0800
(CZ96 0800 0000 1915 4307 8319)
(6) IČ: Nápověda
00291471
(7) DIČ: Nápověda
CZ00291471
    Kód obce:
592005
   Zkratka subjektu:
UherskeHra
(4) Email:
epodatelna@mesto-uh.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mesto-uh.cz/poskytovani-informaci
[získání informací]
http://www.mesto-uh.cz/zivotni-situace
[řešení životních situací]
http://www.mesto-uh.cz
[oficiální]
http://www.mesto-uh.cz/pravni-predpisy
[předpisy]
http://www.mesto-uh.cz/elektronicka-podatelna
[podatelna]
https://obcan.mesto-uh.cz/wab/eud/Eud.action
[elektronická úřední deska]
(4) Telefon:
+420572525111
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: cp_uherhra@czp, poslední úprava: 23.04.2018 08:20:13
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English