ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Bystřice nad Pernštejnem

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Bystřice nad Pernštejnem
(4) Adresa sídla:
Příční 405
59301 Bystřice nad Pernštejnem
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
9005-723751/0100
(CZ78 0100 0090 0500 0072 3751)
94-49527751/0710
(CZ70 0710 0000 9400 4952 7751)
(6) IČ: Nápověda
00294136
(7) DIČ: Nápověda
CZ00294136
    Kód obce:
595411
   Zkratka subjektu:
BystricenP
(4) Email:
posta@bystricenp.cz
[oficiální]
posta@bystricenp.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.bystricenp.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420566590347
[fax]
+420566590311
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 17:00
Středa: 07:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.12.2014 09:47:11
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English