ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Nový Jičín

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Nový Jičín
(4) Adresa:
Masarykovo nám. 1/1
74101 Nový Jičín
(5) Bankovní spojení:
19-326801/0100
(CZ65 0100 0000 1900 0032 6801)
(6) IČ: Nápověda
00298212
(7) DIČ: Nápověda
CZ00298212
    Kód obce:
599191
   Zkratka subjektu:
NOVYJICIN
(4) Email:
--- nevyplněno ---
(4) WWW:
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/zivotni-situace-co-a-jak-vyridit/
[řešení životních situací]
http://www.novy-jicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/elektronicka-podatelna/
[podatelna]
http://www.novy-jicin.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420556768222
[stolní]
+420556701188
[fax]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: adm_novyjicin@czp, poslední úprava: 27.03.2017 15:15:50
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English