ePUSA
 
Search for:

Město Soběslav

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Soběslav
 (2) Way of founding Město Soběslav vzniklo jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990.
 (3) Organizational structure --- unlisted ---
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Soběslav
náměstí Republiky 59/2
Soběslav I
39201 Soběslav
39201
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu náměstí Republiky 59/2
Soběslav I
39201 Soběslav
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 11:00
Monday: 11:30 - 16:30
Wednesday: 07:00 - 11:00
Wednesday: 12:00 - 17:00
 (4.4) Phone
381508111 (stolní)
 (4.5) Fax number 381508109 (fax)381524143 (fax)
 (4.6) WWW http://www.musobeslav.cz (oficiální)
 (4.7) Adresa e-podatelny
 (4.8) Další elektronické adresy mesto@musobeslav.cz (oficiální)
 (5) Případné platby lze poukázat /0800 (CZ61 0800 0000 0000 0000 0000)
 (6) IN 00252921
 (7) VAT IN CZ00252921
 (8) Dokumenty --- unlisted ---
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Rozpočet města
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms Žádosti a formuláře
(13) solving of the so-called life situations of a citizen Životní situace
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy --- unlisted ---
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments Sazebník úhrad
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky