ePUSA
 
Search for:

Město Lovosice

Report by Act no. 106/1999 Coll., on Free Access to Information


 (1) Název Město Lovosice
 (2) Way of founding zákon 128/2000 Sb. O obcích
 (3) Organizational structure https://www.meulovo.cz/organizacni%2Dstruktura%2Dmeu/ds-1811/p1=35778
 (3a) Seznam podřízených povinných subjektů Odkaz na seznam podřízených subjektů
 (3b)Zřizované organizace Odkaz na zřizované organizace
 (4) Kontaktní spojení  
 (4.1) Kontaktní poštovní adresa Město Lovosice
Školní 407/2
Lovosice
41002 Lovosice 2
41002
 (4.2) Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Školní 407/2
Lovosice
41002 Lovosice 2
 (4.3) Office hours Monday: 07:00 - 17:00
Tuesday: 09:00 - 15:00
Wednesday: 07:00 - 18:00
Thursday: 09:00 - 15:00
 (4.4) Phone 416571111 (stolní)
 (4.5) Fax number 416532130 (fax)
416571123 (fax)
 (4.6) WWW http://www.meulovo.cz (oficiální)
http://www.meulovo.cz/informace-pro-krizove-situace/ds-1038/p1=4519 (řešení životních situací)
http://portalobcana.meulovo.cz (získání informací)
 (4.7) Adresa e-podatelny meulovo@meulovo.cz (podatelna)
 (4.8) Další elektronické adresy
 (5) Případné platby lze poukázat 19-724421/0100 (CZ91 0100 0000 1900 0072 4421)
 (6) IN 00263991
 (7) VAT IN CZ00263991
 (8) Dokumenty https://www.meulovo.cz/mestsky%2Durad/d-37008/p1=35628
 (8.1) Seznamy hlavních dokumentů --- unlisted ---
 (8.2) Budget for this year and last year Informace o hospodaření města
 (9) Source of info --- unlisted ---
(10) Complaints --- unlisted ---
(11) Legal remedies --- unlisted ---
(12) Forms https://www.meulovo.cz/formulare%2Dke%2Dstazeni/ds-1034/p1=35739
(13) solving of the so-called life situations of a citizen --- unlisted ---
(14) Orders  
(14.1) Nejdůležitější používané předpisy https://www.meulovo.cz/verejne%2Dvyhlasky/ds-1020/p1=35804
(14.2) Vydané právní předpisy --- unlisted ---
(15) Úhrady za poskytování informací  
(15.1) Fees and payments https://www.meulovo.cz/informace%2Ddle%2Dzakona%2Dc%2D106%2D1999%2Dsb/ds-57/p1=35802
(15.2) Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací --- unlisted ---
(16) Licenční smlouvy  
(16.1) Vzory licenčních smluv --- unlisted ---
(16.2) Výhradní licence --- unlisted ---
(17) Annual report Výroční zpráva dle zákona 106/1999
 

Historization (status on the date )

Date:
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, print, home, login, česky