ePUSA
 
Vyhledávání:

Městský obvod Hošťálkovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městská část
(1) Ofic. název subjektu:
Městský obvod Hošťálkovice
(4) Adresa sídla:
Rynky 277
Ostrava
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-1651155369/0800
(CZ40 0800 0000 1916 5115 5369)
(6) IČ: Nápověda
00845451
(7) DIČ: Nápověda
CZ00845451
    Kód městské části:
554332
   Zkratka subjektu:
Hostalkov
(4) Email:
posta@hostalkovice.ostrava.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.hostalkovice.cz/jahia/Jahia/site/hostalkovice/home/pid/3863
[řešení životních situací]
http://www.hostalkovice.cz/jahia/Jahia/site/hostalkovice/home/pid/3880
[podatelna]
http://www.hostalkovice.ostrava.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
599428108
[stolní]
599428107
[stolní]
599428106
[stolní]
599428102
[fax]
599428105
[stolní]
599428103
[stolní]
599428104
[stolní]
599428101
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:57:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2019 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English