ePUSA
 
Vyhledávání:

Městský obvod Pardubice VIII

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městský obvod
(1) Ofic. název subjektu:
Městský obvod Pardubice VIII
(4) Adresa sídla:
Hostovice 20
Pardubice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00274046
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód městské části:
575020
   Zkratka subjektu:
PrdbceVIII
(4) Email:
hostovice@tiscali.cz
[oficiální]
(4) WWW:
--- nevyplněno ---
(4) Telefon:
+420466950429
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:19:25
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English