ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Brumovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Brumovice
(4) Adresa sídla:
Hlavní 75/56
74771 Brumovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00299871
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
506320
   Zkratka subjektu:
Brumovic
(4) Email:
ou.brumovice@volny.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.brumovice-op.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420553716560
[fax]
+420553716560
[stolní]
+420553665127
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:30 - 17:00
 
garant dat: adm_Brumovic@czp, poslední úprava: 15.06.2011 08:58:37
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2022 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English