ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Bystřice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Bystřice
(4) Adresa sídla:
Dr. E. Beneše 25
25751 Bystřice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-320036379/0800
(CZ41 0800 0000 1903 2003 6379)
(6) IČ: Nápověda
00231525
(7) DIČ: Nápověda
CZ00231525
    Kód obce:
529451
   Zkratka subjektu:
BYSTRICEMU
(4) Email:
daniel.stepanek@mestobystrice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestobystrice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420317793217
[stolní]
+420317793218
[stolní]
+420317793209
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 11:30
  12:00 - 17:00
Čtvrtek: 08:00 - 11:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 24.06.2013 13:50:16
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English