ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kunratice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kunratice
(4) Adresa:
Kunratice 158
46401 Kunratice
(5) Bankovní spojení:
19-7522610297/0100
(CZ09 0100 0000 1975 2261 0297)
(6) IČ: Nápověda
46744967
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
530433
   Zkratka subjektu:
Kunratice
(4) Email:
obec.kunratice@seznam.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckunratice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420482312156
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 14.02.2014 08:00:09
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2024 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English