ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Zdice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Zdice
(4) Adresa:
Husova 2
26751 Zdice
(5) Bankovní spojení:
19-362654319/0800
(CZ83 0800 0000 1903 6265 4319)
(6) IČ: Nápověda
00234061
(7) DIČ: Nápověda
CZ00234061
    Kód obce:
532011
   Zkratka subjektu:
ZDICE
(4) Email:
mestskapolicie@mesto-zdice.cz
[oficiální]
starosta@mesto-zdice.cz
[oficiální]
tajemnik@mesto-zdice.cz
[oficiální]
sekretariat@mesto-zdice.cz
[oficiální]
podatelna@mesto-zdice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mesto-zdice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420311685105
[stolní]
+420311513230
[fax]
+420311685257
[stolní]
+420311685258
[stolní]
+420311685249
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 17:00
Středa: 07:30 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.10.2012 19:25:30
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English