ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Vrdy

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Vrdy
(4) Adresa sídla:
Smetanovo nám. 28
28571 Vrdy
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00236616
(7) DIČ: Nápověda
CZ00236616
    Kód obce:
534587
   Zkratka subjektu:
Vrdy
(4) Email:
info@obecvrdy.cz
[oficiální]
sekretariat@obecvrdy.cz
[oficiální]
tajemnik@obecvrdy.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obecvrdy.cz/
[oficiální]
(4) Telefon:
+420327397221
[stolní]
+420327397014
[stolní]
+420327397287
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 16:30
Úterý: 07:00 - 15:30
Středa: 07:00 - 16:30
Čtvrtek: 07:00 - 15:00
Pátek: 07:00 - 14:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.01.2014 10:30:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English