ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Kostelec nad Labem

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Kostelec nad Labem
(4) Adresa:
nám. Komenského 1/17
27713 Kostelec nad Labem
(5) Bankovní spojení:
19-460027319/0800
(CZ11 0800 0000 1904 6002 7319)
(6) IČ: Nápověda
00236951
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
534935
   Zkratka subjektu:
KOSTENDLAB
(4) Email:
jiri.falek@kostelecnlab.cz
[oficiální]
josef.chalupa@kostelecnlab.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.kostelecnlab.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420326700646
[stolní]
+420326981545
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 11:00
  12:00 - 18:00
Středa: 08:00 - 11:00
  12:00 - 18:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:52:34
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English