ePUSA
 
Vyhledávání:

Městys Všetaty

Základní údaje


    Typ subjektu:
Městys
(1) Ofic. název subjektu:
Městys Všetaty
(4) Adresa sídla:
T. G. Masaryka 69
27716 Všetaty
(4) Doručovací adresa:
T. G. Masaryka 69
277 1 Všetaty
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00237329
(7) DIČ: Nápověda
CZ00237329
    Kód obce:
535320
   Zkratka subjektu:
VsetatyM
(4) Email:
ouvsetaty@RAZDVA.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestys-vsetaty.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420315696140
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:01:14
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English