ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Mokrý Lom

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Mokrý Lom
(4) Adresa sídla:
Mokrý Lom 1
37401 Mokrý Lom
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
34520231/0100
(CZ92 0100 0000 0000 3452 0231)
(6) IČ: Nápověda
00581771
(7) DIČ: Nápověda
CZ00581771
    Kód obce:
535842
   Zkratka subjektu:
MokryLom
(4) Email:
obec@mokrylom.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mokrylom.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420387987215
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 18:00 - 19:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 12.03.2012 14:35:26
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2023 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English