ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Městec Králové

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Městec Králové
(4) Adresa sídla:
Náměstí Republiky 1
28903 Městec Králové
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
850422584/0600
(CZ54 0600 0000 0008 5042 2584) [504317319]
[0800]
(6) IČ: Nápověda
00239437
(7) DIČ: Nápověda
--- není plátcem DPH ---
    Kód obce:
537489
   Zkratka subjektu:
MESTKRAL
(4) Email:
mesto@meu.mesteckralove.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://mesteckralove.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420325643211
[stolní]
+420325643733
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
 
garant dat: ADM_MESTKRAL@czp, poslední úprava: 02.09.2016 11:35:57
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English