ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Milovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Milovice
(4) Adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-600220584/0600
(CZ08 0600 0000 1906 0022 0584)
(6) IČ: Nápověda
00239453
(7) DIČ: Nápověda
CZ00239453
    Kód obce:
537501
   Zkratka subjektu:
MILOVICE
(4) Email:
meu@mesto-milovice.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.mesto-milovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420325577203
[fax]
+420325577403
[stolní]
+420325577258
[stolní]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:00 - 11:30
  12:00 - 18:00
Středa: 07:00 - 11:30
  12:00 - 18:00
Čtvrtek: 07:00 - 11:30
  12:00 - 14:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 13.04.2012 08:00:12
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English