ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Čelákovice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Čelákovice
(4) Adresa sídla:
náměstí 5. května 1/11
25088 Čelákovice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00240117
(7) DIČ: Nápověda
CZ00240117
    Kód obce:
538132
   Zkratka subjektu:
CELAKOVICE
(4) Email:
mu@celakovice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.celakovice.cz/cs/sprava-mesta/mestsky-urad/jak-zaridit.html
[řešení životních situací]
http://www.celakovice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420326929111
[stolní]
+420326929101
[stolní]
+420326991237
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 17:00
Středa: 08:00 - 17:00
Pátek: 08:00 - 14:00
 
garant dat: ADM_CELAKOVICE@czp, poslední úprava: 07.01.2016 13:59:42
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English