ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Kamenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Kamenice
(4) Adresa sídla:
Ringhofferovo náměstí 434
Olešovice
25168 Kamenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
420575329/0800
(CZ98 0800 0000 0004 2057 5329)
(6) IČ: Nápověda
00240273
(7) DIČ: Nápověda
CZ 00240273
    Kód obce:
538299
   Zkratka subjektu:
Kamenic
(4) Email:
podatelna@obeckamenice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.obeckamenice.cz
[oficiální]
http://www.obeckamenice.cz
[podatelna]
(4) Telefon:
+420323673105
[stolní]
+420323673105
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:15
  13:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 12:15
  13:00 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 17.09.2014 15:01:51
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English