ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Úvaly

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Úvaly
(4) Adresa sídla:
Pražská 276
25082 Úvaly
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-1524201/0100
(CZ74 0100 0000 1900 0152 4201)
1524201/0100
(CZ88 0100 0000 0000 0152 4201)
(6) IČ: Nápověda
00240931
(7) DIČ: Nápověda
CZ00240931
    Kód obce:
538957
   Zkratka subjektu:
UVALY
(4) Email:
sekretariat@mestouvaly.cz
[oficiální]
spravni@mestouvaly.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.mestouvaly.cz/elektronicka-podatelna-mestskeho-uradu-uvaly
[podatelna]
http://www.mestouvaly.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420281981401
[stolní]
+420281981696
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 12:00
  13:00 - 18:00
Středa: 07:30 - 12:00
  13:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:46:59
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English