ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Jesenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Město Jesenice
(4) Adresa sídla:
Budějovická 303
25242 Jesenice
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
--- nevyplněno ---
(6) IČ: Nápověda
00241318
(7) DIČ: Nápověda
CZ00241318
    Kód obce:
539325
   Zkratka subjektu:
JESENICECE
(4) Email:
ou@oujesenice.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.oujesenice.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420241931869
[stolní]
+420241930183
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 16.03.2016 10:11:44
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English