ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Roztoky

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Roztoky
(4) Adresa sídla:
nám. 5. května 2
25263 Roztoky
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
19-388041369/0800
(CZ39 0800 0000 1903 8804 1369)
(6) IČ: Nápověda
00241610
(7) DIČ: Nápověda
CZ00241610
    Kód obce:
539627
   Zkratka subjektu:
ROZTOKYMU
(4) Email:
mu@roztoky.cz
[oficiální]
epodatelna@roztoky.cz
[podatelna]
(4) WWW:
http://www.roztoky.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420220400211
[stolní]
+420220400233
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:30
Středa: 08:00 - 12:00
  13:00 - 17:30
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 04.06.2012 15:30:10
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English