ePUSA
 
Vyhledávání:

Město Jesenice

Základní údaje


    Typ subjektu:
Město
(1) Ofic. název subjektu:
Město Jesenice
(4) Adresa:
Mírové náměstí 368
27033 Jesenice
(5) Bankovní spojení:
/0300
(CZ48 0300 0000 0000 0000 0000)
(6) IČ: Nápověda
00243825
(7) DIČ: Nápověda
CZ00243825
    Kód obce:
541834
   Zkratka subjektu:
JESENICERA
(4) Email:
starosta@esenice-ra.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.jesenice-ra.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420313599381
[fax]
+420313599214
[stolní]
    Úřední hodiny:
--- nevyplněno ---
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 06.05.2015 16:32:41
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English