ePUSA
 
Vyhledávání:

Obec Lužná

Základní údaje


    Typ subjektu:
Obec
(1) Ofic. název subjektu:
Obec Lužná
(4) Adresa sídla:
Masarykovo nám. 89
27051 Lužná
(4) Doručovací adresa:
--- nevyplněno ---
(5) Bankovní spojení:
540555349/0800
(CZ58 0800 0000 0005 4055 5349)
(6) IČ: Nápověda
00244031
(7) DIČ: Nápověda
CZ00244031
    Kód obce:
542041
   Zkratka subjektu:
LUZNA
(4) Email:
luzna@luzna.cz
[oficiální]
(4) WWW:
http://www.luzna.cz
[řešení životních situací]
http://www.luzna.cz
[oficiální]
(4) Telefon:
+420313537881
[stolní]
+420313537591
[fax]
    Úřední hodiny:
Pondělí: 07:30 - 11:30
  12:00 - 17:00
Středa: 07:30 - 11:30
  12:00 - 17:00
 
garant dat: czechpoint@cz, poslední úprava: 07.03.2012 10:51:24
 

Informace k údajům

Čísla u jednotlivých položek znamenají body dle 17bodové osnovy Věstníku č.7/2001 vydaného ÚVIS. Údaje naplňují povinnost uloženou subjektům veřejné správy zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Historizace (stav k datu)

Datum:

Historie změn

změny za poslední týden
změny za poslední dva týdny
od do (den.měsíc.rok)
 
Copyright © 2003 - 2020 - Asociace krajů ČR, Marbes consulting s.r.o. - technická podpora, tisk, home, přihlásit, English